Biblioteka Gimnazjum nr 22

 

Strona główna
Regulamin
Krótka historia
Exlibris
Konkursy
Warsztat info
Lektury
Wystawy
Nowości książkowe
Kalendarium
Dedykacje
Czasopisma
Galeria X
Linki
Archiwum

 

W konkursie na ekslibris biblioteki zwyciężyła praca Kornelii Ziętak

 

 

 

Ekslibris to graficznie opracowany znak własnościowy, umieszczany zwykle jako nalepka na drugiej (wewnętrznej) stronie okładki książki. Informuje o przynależności książki do określonego księgozbioru. Wykonywany zazwyczaj na zamówienie, jest wyrazem szacunku właściciela dla książki i świadectwem jego troski o zapobieganie kradzieżom. Z uwagi na wartości artystyczne, pełni też funkcję zdobniczą, dekoracyjną, podnosi walory estetyczne książki.
Ekslibris ma postać niedużej kartki papieru, zawierającej najczęściej takie elementy, jak:

bullet łacińskie wyrażenie "ex libris", co dosłownie znaczy: "z książek", "z księgozbioru" (np. "ex libris Biblioteki Pedagogicznej" - "z księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej");
bulletnazwę właściciela książki (nazwę instytucji, np. biblioteki; nazwisko lub inicjały osoby prywatnej);
bullet przedstawienie graficzne nawiązujące do pracy (zawodu) właściciela, jego zainteresowań, charakteru księgozbioru;
bullet rzadziej występującym elementem jest tekst słowny - motto czy dewiza postępowania właściciela.

Do dobrego tonu należy, aby ekslibrisy wklejać do książek za pomocą wąskiego paseczka kleju kładzionego wzdłuż górnej krawędzi odbitki. Taki sposób umieszczania księgoznaków jest bezpieczny dla książki, ułatwia też ich usunięcie przy ewentualnej zmianie właściciela.

Ekslibris może się poszczycić wielowiekową tradycją. Historycy książki wywodzą jego genezę ze starożytnego Egiptu. Z roku 1400 p.n.e. pochodzi bowiem najstarszy znany znak własnościowy - fajansowe tabliczki z imieniem faraona XVIII dynastii Amenhotepa III, które pierwotnie były przymocowane do papirusowych zwojów. Ten praprzodek dzisiejszego ekslibrisu przechowywany jest British Museum w Londynie (il.1)

Strona główna | Regulamin | Krótka historia | Exlibris | Konkursy | Warsztat info | Lektury | Wystawy | Nowości książkowe | Kalendarium | Dedykacje | Czasopisma | Galeria X | Linki | Archiwum

Jolanta Wawoczny'2009
W razie  pytań użyj tego adresu: kontakt.
Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2014.